තරු සළකුණු

තරු සළකුණු නිවී ගියා අ`දුරම පමනයි......
අහසක් ඇති බව සිතුනත්.....
ඇති බව නොපෙනෙයි
පොඩි තරුවක් එහි ඇදිලා
අහසක් මැව්වයි
ඒ සළකුණ සම`ග අහස අ`දුරේ ගිලූණයි

දුක හිනැහී සතුට මවා කවියක් කීවයි
අදුර මතින් නැගී තරුව ඈතක ඇදුනයි
දෙනෙත් වසා අ`දුර පුරා තරුවම සෙව්වයි
වළා අදුර කදුළ අතර තනියම දැනුනයි

ඇස මානෙන් තරුව වගේ සිනහව මැකුණයි
පොඩි තරුවක් උනත් විසල් අහසට කදිමයි
ගණ අදුරට මට නොපෙනුනු අහසම වාගෙයි
මගේ හිතත්,පොඩි තරුවත්,මනසත් පටලයි

Comments

Popular Posts

Total Pageviews