හරස් කැපු පේමයේ අරුමය

 තවත් කෙනෙකුගෙ
පෙම්බරී වී
මගේ නංගී සිනා සෙයි
අපි හිනාවෙන්
කථා කල මුත්
ගස්සාන ඇය
ඉවත යයි
කුණු දූලි ගෙයි
අරක් ගත් තැන්
එකින් එක දැන්
අහිමි වෙයි
හරස් කැපු පේමයේ අරුමය
මගෙ හිතට දැන්
සිනා වෙයි

Comments

අපිත ආව මේ පැත්තට,,, කමෙන්ට් පෙට්ටිය පෝස්ටුව යටින් එල්ලුවනං හොද නැද්ද?
අනේ පොඩි මෑන් මන් ඉතින් දන්න සෙල්ලම් ඔක්කොම දාල මේ ගානට හදා ගත්තෙ කොල්ලෝ.. මම ඒ අඩුවත් හදාගන්නම්කෝ.............

Popular Posts

Total Pageviews