තටු සිඳුනු දා ඉවුර අසබඩ කැළණි ගං වතුරේ............
මුහුණ දුටුවෙමි ප්‍රේමයේ බර සුසුම් පිරි ඇයගේ........
ගග දියෙහි බොර කඳුළු වැටුනා......
ඇගේ නෙතු ඇස පැටළුනා........

හිරු හැලී බිම ඉරි තැලූනු දෑලේ
දෙපා සිරවී දිය කිණිති මතු වේ
අඳුර උදුරා මුදා වෙන සඳ සේ
මගේ හදවත පේ‍්‍රමයට සම වේ

දෙපා සැරසුණු දිය කිණිති සිත්සේ
කැළණි දිය වෙත ගලා යන අරුමේ
නුඹේ දැක්මෙන් සරතැසින් මිදි මේ
මගේ හදවත දෙව්ලොවක සම වේ

Comments

Popular Posts

Total Pageviews