තරු සිදුරු නැතී
තරු එළිය මැකී
ඝන කළුව රැදී
හද රිදෙන හැටී

මුදු සුළග පවා
රළු වෙලා වගේ
මා ගතේ වෙලී
රිදවනව වගේ

මල් සුවද මකා
මල් පිපී ඇතී
හිස් නුවන් අරා
පැහැ මට නොපෙනී

Comments

ලස්සනයි..
oyala hemotama thanks mata dena sahayogayata yaluwaneeeee..........

Popular Posts

Total Pageviews