සරලා (2)

බිඳක් වියපත් උනත් සරලා
ප්‍රේමයේ කඳුලකින් තෙමිලා
නෙතෙහි කඳුළැලි හෙමින් මැකිලා
තවම මම හිටි තැනම සරලා

පොඩි එවුන් නුඹ වටේ දුවලා
කියද්දී අම්මා කියාලා
ජීවිතේ තව දුරට හිතලා
හීන මැවෙනව නොවෙද සරලා

දහක් බාධක වටේ පිරිලා
අදිද්දී දෙපසටම කරලා
මගේ කවි පොත කීතු කරලා
ගියා මතකේ ඇතිද සරලා

කාලයෙන් කාලයට ඇදිලා
සරල නුඹ මා තමයි සරලා
ගැටලූ ලිහිලා දුකත් මිදිලා
දිනා ඇත අපි ලොවම සරලා


Comments

Popular Posts

Total Pageviews