තනිකම...........

 
 
 
 
 
උපන් තනිකම හදෙහි අමුනා
මහා අඳුරෙක සැතපිලා
සතුට සෙව්වෙමි පුදුම ලෝකෙක
නොනිමි කරදර ඉවසලා

යොදුන් ගනණක් සොයා සෙවණක්
මිරිගුවක් දැක රැවටිලා...
යනෙන මාවත මතක නැත මට
මගේ හිත් ඔත්පල වෙලා

කඳුළු දාහක් පරණ උනු නෙත
රුදුරු හොටු කබ වැතිරිලා
කියන් උරුමය කරුමයක් වුව
මේ තරම් රුදුරුද කියා

Comments

Popular Posts

Total Pageviews