වර්තමාන අපේ කලා ලෝකය

වර්තමාන අපේ කලා ලෝකයේ නව කලා කරුවන් හා පැරණි ප්‍රවීනයන් අතර ඇති ඉඩස ගැන පුංචි කථා බහක් ඇති කරන්න ඔන නිසයි මේ ලියන්නේ...................

අළුත් කලා කරුවන් අතරින් අතළොස්සක් පමණයි හැබෑ සංවේදී නිර්මාණ බිහි කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ගීත ක‍ෂ්ත්‍රය තුළ.......... නම් බොහොම පැහැදිලිව මේ කාරණාව ඉස්මතු වෙනව. අපේ කියන හැගීමෙන් රස විඳින් පුළුවන් පද රචානා, සංගීත රටාවන්, තනු නිර්මාණයන් බිහි කරන ශිල්පීන් බොහොම පුංචි පිරිසකට සීමා වෙලා...... ඒ අයගෙනුත් බොහෝ දෙනෙක් තමන් මෙතෙක් කල නිර්මාණයන් තුලම ජීවත් වෙන්නයි උත්සහ කරන්නෙ නව නිර්මාණ බිහි කරන්න ඔවුන්ගෙ උත්සහයක් නෑ....... තිබුනත් ඒ බොහොම අල්පයක උත්සහයන් විතරමයි........ පැරණි ප්‍රවීනයනුත් තමන් එදා යුගයේ කළ නිර්මාණ දිහා බලාගෙන අමරණීයත්වයක් හොයනවා වගෙයි..... ඔවුන් නව පරපුරට මඟ පෙන්නන්නෙ නෑ............ ඔවුන් නව නිර්මාණ බිහි කරන්නෙත් නෑ......... නව පරපුරරේ දොස් දකිමින් ඔවුන් ඔහේ කාලය කා දමනවා......... කළ යුතු නිශ්චිත පියවරක් ගැන ඔවුනගේ හදවත් තුල දැක්මක් නෑ ......... කාලයා විසින් බිහි කරපු වටිනාකම ඔවුන් රැකගත්තත් ඉදිරියේදී මේ සියළු කලා කෙතම වල් බිහිවන්නට පුළුවන්.......... ප්‍රවීනයන් හා ආධුනික නිර්මාණ කරුවන් අතර තිඛෙන ඉඩස පිළිබඳ අපි නිතර අවදානයෙන් ඉන්න ඔන කාරණාවක් ලෙස මම දකිනවා......... ඉතින් ඔයාලගේ අදහසත්......... දැන ගන්න ඕන..............

Comments

Popular Posts

Total Pageviews