නිල් අඹරේ සළු හැලිලා

By Gayan Sandaruwan · Wednesday, September 15, 2010

නිල් අඹරේ සළු හැලිලා
වැහි අඳුරක් මට පෙනෙනා
තෙමෙන්න ඉඩ දී කොහොමට ඉන්නද
කියා මගේ හිත අසනා

දෙනෝ දහක් මහ වැස්සේ
තෙමුනත් කම් නෑ හිතුවේ
නුඹ තෙමනා වග හිතිලා මගෙ හිත
ඇයි මේ හැටි දුක් වෙන්නේ

කියා ගන්න නැහැ දන්නේ
නුඹ කොතනකදෝ ඉන්නේ
සොයා ඇස් යොමා මං බැලූවත් නැහැ
අදුරෙන් ඇයි නුඹ වැසුනේ

Comments

chaturanga said…
සිහිනයක් දකින්නට
ඈවෑසි හද අරනට
අවසරයී වඩින්නට පුරපසේ නෑකතට
oyala hemotama thanks mata dena sahayogayata yaluwaneeeee..........

Popular Posts

Total Pageviews