අපේ ගීතයේ සොඳුරු අරුත.....

මේක ටිකක් අමාරු වැඩක් වෙයි යාළුවනේ මොකද රසවින්දනය කියන එක බලහත්කාරයෙන් කෙනක්ට ඇතුළු කරන එක ගොඩක් අමාරු වැඩක්.... ඒත් පුංචියට හෝ අපේ වටිනා ගීත නිර්මාණයන් රැකගන්නට පුංචි හෝ දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් නම්... ඒකයි මේ වැඩේ ප්‍රධානම උවමනාව......

Comments

Popular Posts

Total Pageviews